ข่าวสาร « - - ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี2562 - -
ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบส่งเสริมการเกษตรกรแบบแปลงใหญ่

กรมส่งเสริมได้ปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ .

  โดยใช้ ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดิม
.

 • Header Position
 • Menu Position
 • Footer Position
 • Menu Icon
 • Item Border
 • SubItem Border
 • Theme Vertical Layout
 • Border Style
 • DropDown Icon
 • Theme Style
 • Menu Trigger
 • Default Settings