ข้อมูลต่อหน้า 
Page 
 of 70
ข้อมูล 1 to 100 of 6976
 
รหัสแปลง
ชื่อแปลงใหญ่
หมู่
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
1. 1 แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 1 2 3 4 5 6 สตูล ท่าแพ ท่าเรือ
2. 2 แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 5 สตูล มะนัง นิคมพัฒนา
3. 3 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 4 6 สตูล ละงู กำแพง
4. 4 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 3 สตูล เมืองสตูล ควนโพธิ์
5. 5 แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 3 สตูล ทุ่งหว้า ขอนคลาน
6. 6 แปลงใหญ่มะพร้าว ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล 6 สตูล ละงู แหลมสน
7. 7 แปลงใหญ่มะพร้าว ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 สตูล ละงู ละงู
8. 8 แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล 2 สตูล ละงู แหลมสน
9. 9 แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล 2 สตูล ละงู น้ำผุด
10. 10 แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 4 สตูล ละงู ละงู
11. 11 แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 5 สตูล ทุ่งหว้า ทุ่งบุหลัง
12. 12 แปลงใหญ่มะพร้าว ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 2 สตูล ทุ่งหว้า ทุ่งบุหลัง
13. 13 แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 สตูล ควนโดน ควนโดน
14. 14 แปลงใหญ่ลองกอง ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 สตูล ควนโดน ควนโดน
15. 16 แปลงใหญ่สับปะรด ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   ชลบุรี ศรีราชา เขาคันทรง
16. 17 แปลงใหญ่มันสำปะหลังอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี   ชลบุรี บ้านบึง บ้านบึง
17. 18 แปลงใหญ่มันสำปะหลังอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี   ชลบุรี หนองใหญ่ หนองใหญ่
18. 19 แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี   ชลบุรี บ่อทอง วัดสุวรรณ
19. 20 แปลงใหญ่พืชผักอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   ชลบุรี สัตหีบ สัตหีบ
20. 21 แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี   ชลบุรี หนองใหญ่ หนองใหญ่
21. 22 แปลงใหญ่ขนุน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี   ชลบุรี พนัสนิคม หนองเหียง
22. 23 แปลงใหญ่ขนุน อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี   ชลบุรี เกาะจันทร์ เกาะจันทร์
23. 24 แปลงใหญ่ข้าวตำบลวัดโบสถ์,บ้านช้าง,หมอนนาง,ไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 3,4,5,7,8,9,10,11 ชลบุรี พนัสนิคม วัดโบสถ์
24. 26 แปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 ชุมพร สวี เขาค่าย
25. 27 แปลงใหญ่มังคุด ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 16 ชุมพร พะโต๊ะ พะโต๊ะ
26. 29 แปลงใหญ่ผึ้งโพรง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 1 ชุมพร ละแม ทุ่งคาวัด
27. 30 แปลงใหญ่ผึ้งโพรง ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 4 ชุมพร หลังสวน นาขา
28. 31 แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน(สปก.) ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 16 ชุมพร ละแม ละแม
29. 33 แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 8 ราชบุรี จอมบึง จอมบึง
30. 34 แปลงใหญ่ผัก ตำบลบ้านสิงห์ ตำบลดอนทราย ตำบลบ้านฆ้อง ตำบลธรรมเสน ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 10 ราชบุรี โพธาราม บ้านสิงห์
31. 35 แปลงใหญ่ผัก ตำบลบางแพ ตำบลดอนใหญ่ ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 7 ราชบุรี บางแพ บางแพ
32. 37 แปลงใหญ่ผัก ตำบลดอนแร่ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 7 ราชบุรี เมืองราชบุรี ดอนแร่
33. 38 แปลงใหญ่มะพร้าว ตำบลวัดเพลง ตำบลเกาะศาลพระ ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 10 ราชบุรี วัดเพลง เกาะศาลพระ
34. 42 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5 พระนครศรีอยุธยา บ้านแพรก สองห้อง
35. 43 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย หันตะเภา
36. 44 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ วังแดง
37. 45 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บ้านใหม่
38. 46 แปลงใหญ่พืชผัก ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สวนพริก
39. 47 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8 พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย เทพมงคล
40. 48 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8 พระนครศรีอยุธยา บางบาล น้ำเต้า
41. 49 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ ลาดน้ำเค็ม
42. 50 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10 พระนครศรีอยุธยา อุทัย สามบัณฑิต
43. 51 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6 พระนครศรีอยุธยา ภาชี ดอนหญ้านาง
44. 52 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง นครหลวง
45. 53 แปลงใหญ่พืชผัก ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง สิงหนาท
46. 54 แปลงใหญ่มังคุด ตำบลท่าเสม็ด ตำบลเกาะขันธ์ ตำบลนางหลง ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช ชะอวด ท่าเสม็ด
47. 55 แปลงใหญ่มังคุด ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช   นครศรีธรรมราช ลานสกา ลานสกา
48. 56 แปลงใหญ่มังคุด ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช   นครศรีธรรมราช ฉวาง ละอาย
49. 58 แปลงใหญ่ข้าวตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 2 สระบุรี หนองแค ห้วยขมิ้น
50. 62 แปลงใหญ่ข้าวโพดฝักสดตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 3 สระบุรี พระพุทธบาท ธารเกษม
51. 64 แปลงใหญ่มังคุด ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช   นครศรีธรรมราช พิปูน ยางค้อม
52. 65 แปลงใหญ่มังคุด ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช   นครศรีธรรมราช พรหมคีรี พรหมโลก
53. 66 แปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช   นครศรีธรรมราช นบพิตำ กรุงชิง
54. 67 แปลงใหญ่ส้มโอ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช   นครศรีธรรมราช ปากพนัง คลองน้อย
55. 68 แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช   นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ ทางพูน
56. 69 แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช   นครศรีธรรมราช ขนอม ขนอม
57. 70 แปลงใหญ่ปาล์มน้ำม้น ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช   นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ปริก
58. 71 แปลงใหญ่โคเนื้อ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2,3,5,6,7 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ ควนพัง
59. 72 แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน หมู่ 3 ตำบล ห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 3 ชัยภูมิ คอนสาร ห้วยยาง
60. 75 แปลงใหญ่ยางพารา ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 11 พัทลุง เขาชัยสน โคกม่วง
61. 76 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 2 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 2 เพชรบุรี ท่ายาง ท่าไม้รวก
62. 77 แปลงใหญ่สับปะรด ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 5 ราชบุรี บ้านคา หนองพันจันทร์
63. 78 แปลงใหญ่สับปะรดภูเก็ต หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 4 ภูเก็ต ถลาง ศรีสุนทร
64. 79 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ หมู่ 1 แพร่ เมืองแพร่ ห้วยม้า
65. 80 แปลงใหญ่ส้มโอ หมุ่ที่ 3 ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 0 สมุทรสงคราม อัมพวา บางนางลี่
66. 81 แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม ม.5 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 5 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว
67. 82 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี   นนทบุรี ไทรน้อย ขุนศรี
68. 83 แปลงใหญ่ต้นแบบ (ข้าว) ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 7 สุพรรณบุรี บางปลาม้า มะขามล้ม
69. 84 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 7 ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 7 สมุทรปราการ บางบ่อ คลองสวน
70. 85 แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 4 ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 4,6,10 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ทรงธรรม
71. 86 แปลงใหญ่ข้าวบ้านพระแก้ว ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 10 ชัยนาท สรรคบุรี แพรกศรีราชา
72. 87 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 5 เชียงราย ขุนตาล ต้า
73. 89 ข้าว หมู่ 4 ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 4 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย บึงปลาทู
74. 90 แปลงใหญ่ข้าว หมู่1 ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 1 ขอนแก่น ซำสูง บ้านโนน
75. 91 แปลงใหญ่ข้าว หมู่6 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 6 นครพนม ธาตุพนม ดอนนางหงส์
76. 92 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 3 บึงกาฬ พรเจริญ พรเจริญ
77. 93 ข้าว ม.๑๒ ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 12 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย ดงครั่งน้อย
78. 94 แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด 1 กระบี่ อ่าวลึก คลองยา
79. 95 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 3 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย 3 เลย เชียงคาน นาซ่าว
80. 96 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 0 สกลนคร พังโคน ไฮหย่อง
81. 97 แปลงใหญ่ข้าว ตำบล สระใคร อำเภอ สระใคร จังหวัด หนองคาย 4,7,8,10 หนองคาย สระใคร สระใคร
82. 99 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 4 หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง
83. 100 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 5 อุดรธานี บ้านผือ บ้านผือ
84. 101 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 2 มุกดาหาร ดงหลวง ชะโนดน้อย
85. 103 แปลงใหญ่ข้าว หมุ่ 4 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 4 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ ศรีสำราญ
86. 104 นาแปลงใหญ่ข้าวบ้านโนนกระสัง ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 6 นครราชสีมา พิมาย กระเบื้องใหญ่
87. 105 แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรายย่อยผู้ผลิตปาล์มนำ้มันอย่างยั่งยืนสิเกา วังวิเศษ หมู่ ที่ 5 ตำบลกะลาเส ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ปี 2559 5 ตรัง สิเกา กะลาเส
88. 106 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 4 บ้านกะนัง ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 4 บุรีรัมย์ กระสัง บ้านปรือ
89. 107 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 3 ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 3 ยโสธร มหาชนะชัย บึงแก
90. 108 แปลงใหญ่ทุเรียนนอกฤดู ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 2 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา ตลิ่งชัน
91. 109 แปลงใหญ่ข้าว หมู1 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 2559 (งบกรมการข้าว) 1 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน ผักไหม
92. 110 แปลงใหญ่ลำไยตำบลพญาแก้วอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน 4 น่าน เชียงกลาง พญาแก้ว
93. 111 แปลงใหญ่ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านตาอ็อง หมู่ที่1 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ตาอ็อง
94. 112 แปลงใหญ่ข้าว ทุกหมู่บ้าน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ทุกหมู่บ้าน พะเยา จุน จุน
95. 113 แปลงใหญ่ข้าวกลุ่มนิคมการเกษตรบูรณาการข้าวตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 1,2,3,4,5,10,11 อำนาจเจริญ หัวตะพาน คำพระ
96. 114 แปลงใหญ่ข้าว ม.2 ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 2 ปัตตานี หนองจิก ดอนรัก
97. 115 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 1 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 1 อุบลราชธานี นาเยีย นาเยีย
98. 116 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 5 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 5 พิจิตร ตะพานหิน ทับหมัน
99. 117 แปลงใหญ่ต้นแบบ (มันสำปะหลัง) หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 3 กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย หนองไผ่
100. 118 แปลงใหญ่ข้าวประชารัฐ (ตำบลดงประคำ) อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1,2,5,6.10,11 พิษณุโลก พรหมพิราม ดงประคำ
 • Header Position
 • Menu Position
 • Footer Position
 • Menu Icon
 • Item Border
 • SubItem Border
 • Theme Vertical Layout
 • Border Style
 • DropDown Icon
 • Theme Style
 • Menu Trigger
 • Default Settings