ข้อมูลต่อหน้า 
Page 
 of 73
ข้อมูล 101 to 200 of 7223
 
รหัสแปลง
ชื่อแปลงใหญ่
หมู่
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
101. 119 แปลงใหญ่สับปะรดผลสด ม.10 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,4,6,9,10,11,12,14 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ อ่าวน้อย
102. 120 แปลงข้าว หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 บ้านปางหมู แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน ปางหมู
103. 121 แปลงใหญ่มะม่วง ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 1 อ่างทอง สามโก้ มงคลธรรมนิมิต
104. 122 แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่5 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 5 ยะลา ธารโต ธารโต
105. 123 แปลงใหญ่มังคุด หมู่ที่ 3 ต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 3 ระนอง ละอุ่น ในวงใต้
106. 124 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 1, 2, 4, 9, 10 ลำปาง แม่ทะ หัวเสือ
107. 125 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 7 ปทุมธานี หนองเสือ บึงกาสาม
108. 126 แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ม.10 ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 10 ลพบุรี หนองม่วง ดงดินแดง
109. 127 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง สิงหนาท
110. 128 แปลงใหญ่ข้าว ม.8 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 8 สิงห์บุรี อินทร์บุรี ท่างาม
111. 129 แปลงใหญ่ข้าววิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ตำบลบ้านขาว ม.3 ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา 3 สงขลา ระโนด บ้านขาว
112. 130 แปลงใหญ่ลำไย ม.1 ต.ทากาศ ต.ทุาทุ่งหลวง ต.ทาสบเส้า ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จังหวัดลำพูน 1 ลำพูน แม่ทา ทากาศ
113. 131 แปลงใหญ่ข้าว ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 7 สุโขทัย สวรรคโลก ป่ากุมเกาะ
114. 132 แปลงใหญ่ลำไย หมู่ 10 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 10 จันทบุรี โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน
115. 133 แปลงใหญ่มังคุด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 0 นราธิวาส แว้ง แว้ง
116. 134 แปลงใหญ่ข้าว หมู่1-6 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 4 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน คลองเขื่อน
117. 135 แปลงใหญ่ต้นแบบข้าว นิคมสหกรณ์พิชัย ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 7 อุตรดิตถ์ พิชัย ท่ามะเฟือง
118. 136 แปลงใหญ่ปลานิลตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 0 ชลบุรี พานทอง บางหัก
119. 137 แปลงใหญ่ข้าวตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 4 ตราด เมืองตราด หนองคันทรง
120. 138 แปลงใหญ่ข้าวโพด ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 5 เพชรบูรณ์ ชนแดน ซับพุทรา
121. 139 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 3,4,5,12 นครนายก องครักษ์ ศีรษะกระบือ
122. 141 แปลงใหญ่เงาะโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร เพิ่มพูนทรัพย์
123. 142 แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ุ6 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ หนองหว้า
124. 143 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 4 ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 4 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี นาแขม
125. 144 แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน หมู่ 5 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 5 พังงา ท้ายเหมือง ทุ่งมะพร้าว
126. 145 แปลงใหญ่น้ำนมโคตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18 สระบุรี มวกเหล็ก ลำพญากลาง
127. 146 แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน หมู่ 4 บ้านหนองกุงน้อย ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 4 มหาสารคาม โกสุมพิสัย เหล่า
128. 147 มังคุด (แปลงต้นแบบ) ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ปี 2559 3 ระยอง แกลง กร่ำ
129. 148 แปลงใหญ่ข้าว หมู่8 ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 8 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น หนองตูม
130. 149 แปลงใหญ่ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสำโรง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 6 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เมืองที
131. 150 แปลงใหญ่ทุเรียน ม.6 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 6 ปัตตานี โคกโพธิ์ ทรายขาว
132. 151 แปลงใหญ่ข้าว หมู่4 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 4 ขอนแก่น หนองเรือ โนนทอง
133. 152 แปลงใหญ่ข้าว แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ขุมทอง
134. 153 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 8 อ่างทอง แสวงหา วังน้ำเย็น
135. 154 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 6 บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 6 บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ แสลงพัน
136. 155 แปลงใหญ่ข้าว หมู่11 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 11 ขอนแก่น สีชมพู วังเพิ่ม
137. 156 แปลงใหญ่ข้าว หมู่7 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 7 ขอนแก่น แวงใหญ่ ใหม่นาเพียง
138. 157 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 2 พัทลุง เมืองพัทลุง ชัยบุรี
139. 158 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 3 อ่างทอง ไชโย เทวราช
140. 160 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลศาลาแดง คลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 7 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ศาลาแดง
141. 161 แปลงใหญ่ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านฮ็อง หมู่ที่ 2 ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 2 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ เพี้ยราม
142. 162 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง
143. 163 แปลงใหญ่ข้าว หมู่3 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 3 ขอนแก่น พล โคกสง่า
144. 164 แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 4 สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ หนองโพธิ์
145. 165 แปลงใหญ่ข้าว หมู่3 ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 3 ขอนแก่น โนนศิลา เปือยใหญ่
146. 166 แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลบ้านช้าง ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 4 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง บ้านช้าง
147. 167 แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 10 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ ไร่รถ
148. 168 แปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 12 ชุมพร ท่าแซะ ท่าแซะ
149. 169 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 3 พัทลุง ปากพะยูน ดอนทราย
150. 170 แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์
151. 171 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 3 บ้านตลาดโพธิ์ ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 3 บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ ตลาดโพธิ์
152. 172 แปลงใหญ่ข้าว หมู่8 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 8 ขอนแก่น น้ำพอง บัวใหญ่
153. 173 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 8 บ้านสระแร่ ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 8 บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ หนองกะทิง
154. 174 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 3 บ้านเมืองแฝก ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 3 บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ เมืองแฝก
155. 175 แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลบางงาม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 4 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ บางงาม
156. 176 แปลงใหญ่ข้าว หมู่3 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 3 ขอนแก่น บ้านไผ่ ในเมือง
157. 177 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 3 นครพนม นาแก บ้านแก้ง
158. 178 แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 4 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สวนแตง
159. 179 แปลงใหญ่ข้าว หมู่3 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 3 ขอนแก่น หนองสองห้อง คึมชาด
160. 180 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 4 หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองสวรรค์
161. 181 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 16 หนองบัวลำภู นากลาง ฝั่งแดง
162. 182 แปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ (ข้าว) ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 11 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช เดิมบาง
163. 183 แปลงใหญ่ข้าว หมู่4 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 4 ขอนแก่น ชนบท โนนพะยอม
164. 184 แปลงใหญ่ข้าว ม.1-4 ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง 1-4 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งตะเภา
165. 185 แปลงใหญ่ทั่วไป (มะม่วง) หมู่ 4 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 4 ขอนแก่น บ้านแฮด หนองแซง
166. 186 แปลงใหญ่ข้าว หมู่5 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 5 ขอนแก่น ชุมแพ ชุมแพ
167. 187 แปลงใหญ่พืชผัก สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอำเภอซำสูง จำกัด หมู่4 ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 4 ขอนแก่น ซำสูง ห้วยเตย
168. 188 แปลงใหญ่ข้าว หมู่6 ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 6 ขอนแก่น ซำสูง กระนวน
169. 189 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ หมู่ 5 แพร่ สูงเม่น ร่องกาศ
170. 190 แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี สามชุก หนองผักนาก
171. 191 แปลงใหญ่มังคุด หมู่ 3 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 3 จันทบุรี ขลุง ตะปอน
172. 192 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ตลาดเกรียบ
173. 193 แปลงใหญ่ลำไย ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 7 เชียงราย แม่สรวย ศรีถ้อย
174. 194 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 2 ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 2 กาญจนบุรี ท่ามะกา พงตึก
175. 195 แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรณบุรี 6 สุพรรณบุรี อู่ทอง บ้านดอน
176. 196 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 2 หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย
177. 197 แปลงใหญ่ลำไย หมู่2 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 2 ลำปาง วังเหนือ วังใต้
178. 198 แปลงใหญ่ข้าวตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 4 เชียงราย เวียงชัย เวียงเหนือ
179. 199 แปลงใหญ่มังคุด ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 6 พัทลุง กงหรา คลองทรายขาว
180. 200 แปลงใหญ่ข้าวบะหว้า ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 7 นครพนม นาหว้า ท่าเรือ
181. 201 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 8 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 8 กาญจนบุรี ท่ามะกา แสนตอ
182. 202 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่
183. 203 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 พระนครศรีอยุธยา บางไทร บ้านแป้ง
184. 204 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน หันสัง
185. 205 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 พระนครศรีอยุธยา มหาราช บางนา
186. 206 ทุเรียน ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ปี 2559 1 ระยอง วังจันทร์ พลงตาเอี่ยม
187. 207 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 9 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ หมู่ 9 แพร่ สอง หัวเมือง
188. 208 แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 8 ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 8 กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองฝ้าย
189. 209 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 2,3,4,5 หนองคาย โพนพิสัย จุมพล
190. 210 แปลงใหญ่ฝรั่ง ม.8 ต. หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 8 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน หนองนกไข่
191. 211 แปลงใหญ่ข้าว ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 1 หนองคาย โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก
192. 212 ข้าว หมู่ 5 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 5 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เมืองทอง
193. 213 แปลงใหญ่ข้าว ต.วังทองแดง อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 สุโขทัย เมืองสุโขทัย วังทองแดง
194. 214 ข้าว ม.3 ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 3 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด หนองแก้ว
195. 215 แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่6 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 6 ยะลา กรงปินัง กรงปินัง
196. 216 แปลงใหญ่ทุเรียนตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 5 ชุมพร ปะทิว ทะเลทรัพย์
197. 217 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 7 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 7 กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ
198. 218 แปลงใหญ่ข้าวสังข์หยด ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 13 พัทลุง ควนขนุน ปันแต
199. 219 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 4 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 4 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ด่านแม่แฉลบ
200. 220 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.4 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จังหวัดลำพูน 4 ลำพูน ลี้ ป่าไผ่
 • Header Position
 • Menu Position
 • Footer Position
 • Menu Icon
 • Item Border
 • SubItem Border
 • Theme Vertical Layout
 • Border Style
 • DropDown Icon
 • Theme Style
 • Menu Trigger
 • Default Settings