ข้อมูลต่อหน้า 
Page 
 of 69
ข้อมูล 6601 to 6700 of 6839
 
รหัสแปลง
ชื่อแปลงใหญ่
หมู่
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
6601. 9431 นาแปลงใหญ่ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 4 นครราชสีมา ประทาย หันห้วยทราย
6602. 9432 นาแปลงใหญ่ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 2 นครราชสีมา ประทาย หนองพลวง
6603. 9433 นาแปลงใหญ่ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 1 นครราชสีมา ประทาย เมืองโดน
6604. 9434 นาแปลงใหญ่บ้านเพ็ดน้อย ตำลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 3 นครราชสีมา ประทาย หันห้วยทราย
6605. 9435 แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา โนนไทย สำโรง
6606. 9436 แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา โชคชัย ละลมใหม่พัฒนา
6607. 9437 แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา เสิงสาง สระตะเคียน
6608. 9438 แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา เสิงสาง เสิงสาง
6609. 9439 แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา เสิงสาง สุขไพบูลย์
6610. 9440 แปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์กองทุนสวนยางสองพี่น้องคลองศิลา จำกัด 7 สุราษฎร์ธานี เคียนซา พ่วงพรมคร
6611. 9441 แปลงใหญ่ยางพารากลุ่มชาวสวนยาง สกย.บ้านบางยอม ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ 12 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ คลองฉนวน
6612. 9442 แปลงใหญ่ยางพารากลุ่มชาวสวนยาง สกย.ตำบลบ้านส้อง อ.เวียงสระ 6 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ บ้านส้อง
6613. 9443 แปลงใหญ่ถั่วเหลือง ตำบลบ้านกาศ 5 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง บ้านกาศ
6614. 9444 แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา เสิงสาง โนนสมบูรณ์
6615. 9445 แปลงใหญ่กระเทียม ตำบลแม่ยวม 8 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่ยวม
6616. 9446 แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา ขามสะแกแสง ชีวึก
6617. 9447 แปลงใหญ่อาโวคาโด ตำบลป่าแป๋ ึ7 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ป่าแป๋
6618. 9448 แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา โนนสูง ขามเฒ่า
6619. 9449 แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา บ้านเหลื่อม โคกกระเบื้อง
6620. 9450 แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา เทพารักษ์ หนองแวง
6621. 9451 แปลงใหญ่มะขามเทศตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา โนนสูง ลำคอหงษ์
6622. 9452 แปลงใหญ่ผักตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา เทพารักษ์ สำนักตะคร้อ
6623. 9453 แปลงใหญ่ผักตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง
6624. 9454 แปลงใหญ่ผักตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ตลาด
6625. 9455 แปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา ปักธงชัย ลำนางแก้ว
6626. 9456 แปลงใหญ่ละมุดตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา ปักธงชัย บ่อปลาทอง
6627. 9457 แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา ปักธงชัย สะแกราช
6628. 9458 แปลงใหญ่ถั่วเขียวตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา ปักธงชัย สะแกราช
6629. 9459 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา สูงเนิน โนนค่า
6630. 9460 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา สูงเนิน นากลาง
6631. 9461 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา สูงเนิน มะเกลือเก่า
6632. 9462 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา สูงเนิน สูงเนิน
6633. 9463 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา สูงเนิน หนองตะไก้
6634. 9464 แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา สูงเนิน เสมา
6635. 9465 แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา บัวใหญ่ โนนทองหลาง
6636. 9466 แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา หนองบุญมาก แหลมทอง
6637. 9467 แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่
6638. 9468 แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา หนองบุญมาก หนองตะไก้
6639. 9469 แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่
6640. 9470 แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่
6641. 9471 แปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา หนองบุญมาก ลุงเขว้า
6642. 9472 แปลงมันสำปะหลังตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา   นครราชสีมา แก้งสนามนาง บึงพะไล
6643. 9473 แปลงใหญ่่ปาล์มนำ้มันตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 10 ตรัง วังวิเศษ วังมะปราง
6644. 9474 แปลงใหญ่ปาล์มนำ้มัน หมู่ 3 ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 3 ตรัง วังวิเศษ ท่าสะบ้า
6645. 9475 แปลงใหญ่พืชผัก หมู๋ที่ 12 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 12 ตรัง วังวิเศษ อ่าวตง
6646. 9476 แปลงใหญ่ยางพาราตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 6 กระบี่ เหนือคลอง เกาะศรีบอยา
6647. 9477 แปลงใหญ่ยางพาราตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 1 กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง
6648. 9478 แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 4 กระบี่ เหนือคลอง ตลิ่งชัน
6649. 9479 แปลงใหญ่ผึ้งโพรงตำลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จ.กระบี่ 1 กระบี่ เหนือคลอง โคกยาง
6650. 9480 แปลงใหญ่ปาล์มนำมันหมู่ที่ 10ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ 10 ตรัง วังวิเศษ วังมะปรางเหนือ
6651. 9481 แปลงใหญ่พริกไทยหมู่ที9 ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ 9 ตรัง วังวิเศษ เขาวิเศษ
6652. 9482 แปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ที15 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ 15 ตรัง วังวิเศษ อ่าวตง
6653. 9483 แปลงใหญ่จาก หมู่ 4 ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ปี 2563 4 ตรัง กันตัง บางหมาก
6654. 9484 แปลงใหญ่ผึ่งอำเภอโพรงรัษฎา หมู่ที่ 2 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 2 ตรัง รัษฎา ควนเมา
6655. 9485 แปลงใหญ่โคเนื่้อทุ่งกระบื่อ หมูที่ 7 ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 7 ตรัง ย่านตาขาว ทุ่งกระบือ
6656. 9486 แปลงใหญ่ยางพาราบ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 ตำบลนำ้ผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 8 ตรัง เมืองตรัง น้ำผุด
6657. 9487 แปลงใหญ่ยางพาราบ้านบางสัก หมู่ที่ 2 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 2 ตรัง กันตัง บางสัก
6658. 9488 แปลงใหญ่ยางพาราบ้านควนยวน หมู่ที่5 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 5 ตรัง ย่านตาขาว ทุ่งค่าย
6659. 9489 แปลงใหญ่ยางพาตราตำบลท่างิ้ว หมู่ที่2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 2 ตรัง ห้วยยอด ท่างิ้ว
6660. 9490 แปลงใหญ่ยางพาราบ้านพรุจูด หมุ่ที2 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 2 ตรัง สิเกา บ่อหิน
6661. 9491 แปลงใหญ่ยางพาราบ้านหนองกะเส็ม หมู่ที่1 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 1 ตรัง ปะเหลียน บ้านนา
6662. 9492 แปลงใหญ่มังคุด อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 4 นราธิวาส สุไหงปาดี สุไหงปาดี
6663. 9493 แปลงใหญ่ยางพารากลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารานางหลง ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 นครศรีธรรมราช ชะอวด นางหลง
6664. 9494 แปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสวนโชว์ จำกัด ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช - นครศรีธรรมราช ขนอม ควนทอง
6665. 9495 แปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์กองทุนสวนยางโสตประชา จำกัด ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 นครศรีธรรมราช บางขัน บางขัน
6666. 9496 แปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนเถียะ จำกัด ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 นครศรีธรรมราช ชะอวด นางหลง
6667. 9497 แปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์การเกษตรนาบอน จำกัด ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 นครศรีธรรมราช นาบอน นาบอน
6668. 9498 แปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์กองทุนสวนยางโคกยาง จำกัด ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 7 นครศรีธรรมราช ฉวาง ละอาย
6669. 9499 แปลงใหญ่ยางพาราตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 4 กระบี่ เมืองกระบี่ เขาทอง
6670. 9500 แปลงใหญ่ผึ้งโพรงบ้านเขาค้อม ตำบลเขาคราม อเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 6 กระบี่ เมืองกระบี่ เขาคราม
6671. 9501 แปลงใหญ่นาเกลือตันหยงลุโละและบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี   ปัตตานี เมืองปัตตานี ตันหยงลุโละ
6672. 9502 แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันบ้านคลองใหญ่และบ้านวังหิน ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 7 กระบี่ เมืองกระบี่ ทับปริก
6673. 9503 แปลงใหญ่กาแฟบ้านละอูบ 6 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ห้วยห้อม
6674. 9504 แปลงใหญ่นาเกลือบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 2 ปัตตานี เมืองปัตตานี บานา
6675. 9505 แปลงใหญ่ข้าวตำบลปะกาฮารัง 2 อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 8 ปัตตานี เมืองปัตตานี ปะกาฮะรัง
6676. 9506 แปลงใหญ่ฝรั่งกิมจู ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 13 ราชบุรี จอมบึง รางบัว
6677. 9507 แปลงใหญ่ผักตำบลปะกาฮารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 4 ปัตตานี เมืองปัตตานี ปะกาฮะรัง
6678. 9508 แปลงใหญ่ลำไย ตำบลทรายขาว(แปลงที่ 2) อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 3 จันทบุรี สอยดาว ทรายขาว
6679. 9509 แปลงใหญ่ลำไย ตำบลทรายขาว(แปลง 3) อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 3 จันทบุรี สอยดาว ทรายขาว
6680. 9510 แปลงใหญ่พืชผักปลอดสารพิษเพื่อการค้าตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 2 ปัตตานี โคกโพธิ์ ป่าบอน
6681. 9511 แปลงใหญ่อาโวคาโด้บ้านดง 5 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ห้วยห้อม
6682. 9512 แปลงใหญ่บุกบ้านห้วยไก่ป่า 6 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่ลาหลวง
6683. 9513 แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมวัดแก้ว ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 11 ราชบุรี บางแพ วัดแก้ว
6684. 9514 แปลงใหญ่ถั่วเหลืองบ้านสันติพัฒนา 7 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่ลาหลวง
6685. 9515 แปลงใหญ่ยางพารากลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราตำบลหนองแวง ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 1 อุดรธานี บ้านผือ หนองแวง
6686. 9516 แปลงใหญ่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านหันแม่สุริน 2 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่อูคอ
6687. 9517 แปลงใหญ่เกษตรกรผู้ปลูกเสาวรส ต.แม่ยวมน้อย 8 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่ยวมน้อย
6688. 9518 แปลงใหญ่เกษตรกรผู้ปลูกบุกตำบลแม่กิ๊ 1 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่กิ๊
6689. 9519 แปลงใหญ่เกษตรกรผู้ปลูกอาโวคาโด้ ต.แม่อูคอ 5 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม แม่อูคอ
6690. 9520 แปลงใหญ่กระเทียมบ้านแก่นฟ้า 2 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน ห้วยโป่ง
6691. 9521 แปลงใหญ่กระเทียมบ้านหมอกจำแป่ 1 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน หมอกจำแป่
6692. 9522 แปลงใหญ่กระเทียมบ้านนาปลาจาด 4 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน ห้วยผา
6693. 9523 แปลงใหญ่กาแฟบ้านหนองขาวเหนือ 3 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน ห้วยปูลิง
6694. 9524 แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 10 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 10 อุบลราชธานี ตาลสุม นาคาย
6695. 9525 แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 1 ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 1 อุบลราชธานี ตาลสุม หนองกุง
6696. 9526 แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 5 ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 5 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ นาเลิน
6697. 9527 แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 6 ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 6 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ สงยาง
6698. 9528 แปลงใหญ๋ยางพารากลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราตำบลหัวดอน หมู่ 5 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 5 อุบลราชธานี เขื่องใน หัวดอน
6699. 9529 แปลงใหญ๋ยางพารากลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราสว่างวีระวงศ์ หมู่ 8 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 8 อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ สว่าง
6700. 9530 แปลงใหญ๋พืชผัก หมู่ 5 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 5 อุบลราชธานี เดชอุดม ตบหู
 • Header Position
 • Menu Position
 • Footer Position
 • Menu Icon
 • Item Border
 • SubItem Border
 • Theme Vertical Layout
 • Border Style
 • DropDown Icon
 • Theme Style
 • Menu Trigger
 • Default Settings